שרון בר-זיו 
חדר עבודה: צייטלין
  כיכר רבין, תל אביב
נייד: 050-211-2117
טלפון: 03-6091111
barziv7@gmail.com
Sharon Bar-Ziv
Studio: Zaitlin 1 Tel-Aviv,
Rabin Square
Israel

+ 972-3-6091111

+972-50-2112117

barziv7@gmail.com