Search
  • שרון בר זיו

יומן עבודה | תוכנית צילומים

Updated: Aug 17, 2019

עוברים כמה ימים נוספים. יונתן רוזנבאום "מפרק" את התסריט של 'ואהבת לרעך' מכין ממנו ימי צילום. הוא מרכז את כל הסצנות המתרחשות באותו מקום כך שיצטלמו באותו יום/יומיים. לדוגמא כל הסצנות המצטלמות בגן הילדים לאורך הסרט יצטלמו ביום אחד מרוכז וכך הלאה. יונתן גם מצוות את כל השחקנים לימי הצילום ומארגן את כל העבודה כך שבסופו של דבר יתאפשר לצלם את הסרט ב 12 ימים.


העבודה על 'ואהבת' עם יונתן מרתקת. הוא מעורב בתסריט, מכיר אותו ותורם את זווית הראיה שלו. בעקבות הפגישה איתו אני מקבל את עצתו ומחליט להוריד סצנה אחת שלא תורמת למהלך הדינאמי של סרט וסצנה אחרת, תודות ליונתן מקבל זווית חדשה יותר לטובת גיבורת הסרט יולי ווינברג. מארק מעורב בתהליך אבל את השליטה בתוכנית הצילומים משאיר ליונתן.


בכל הלילות ,סביב הימים שבהם תוכנית העבודה קורמת עור וגידים, אני לא מצליח לישון. המחשבות שלי נודדות מזוויות צילום ועד לליהוק אפשרי לתפקידים שונים בסרט החדש. תת המודע מתחיל להיכנס גם הוא לעבודה ולמעשה הרכבת לעבר צילומי הסרט - יצאה לדרך. עכשיו, כשתוכנית הצילומים בידיו, מתפנה מארק לתקצב את צילומי 'ואהבת' ולהעריך במדויק את עלותו של כל יום צילום כמו גם את התקציב שיידרש מאוחר יותר לשם והשלמתו. פנינו אל השלב הבא של הסכמי העבודה על הסרט. כל אותו זמן מתמודד 'בוקר טוב ילד' בתחרות פרסי אופיר והשורות האלה נכתבות בזמן ההצבעה של חברי האקדמיה לקולנוע. החלום שלי מתגשם. סרט אחד באוויר וסרט שני כבר בתהליך עבודה. בשנים הבאות התהליך יהזה ילך ישתכלל. מספר סרטים, שתהליכי העבודה עליהם משתלבים זה בזה מכתיבה דרך הפקה ועד הפצה בארץ ובעולם, ילך ויגדל. אמן.


13 views