Search
  • שרון בר זיו

יומן עבודה | המצלמה כעט

Updated: Aug 17, 2019

מתחיל לעבוד על סגנון הצילום של הסרט 'ואהבת לרעך'. קיימות אין ספור נקודות התייחסות לסגנון הצילום ואין ספק שכל סרט מבקש להתבטא בשפה הייחודית שלו. העיקרון שהנחה אותי מאז שהתחלתי לעשות סרטים והוא זה שממשיך ומוביל אותי, הוא עיקרון ה caméra-stylo , כלומר 'המצלמה כעט', אותה תפיסת עולם, פרקטיקה ואידאולוגיה קולנועית אליה התייחס לראשונה העיתונאי, הבמאי ומבקר הסרטים אלכסנדר אסטרוק ובעקבותיו הלכו אנדרה באזאן, גודאר, טריפו ועוד רבים וטובים.


במרכז התפיסה של ה caméra-stylo ניצבת המחשבה שהביטוי האישי של הבמאי ועצמאות המחשבה שלו חשובים יותר מכל החוקים האסתטיים של הקולנוע ואפילו יותר מהנרטיב. התפיסה שהמצלמה משמשת את הבמאי כמו שהעט משמש את הסופר, כלומר מעניקה לו חופש בחירה מוחלט לבטא את תשוקתו לסיפור ולחזון האמנותי שלו, תמיד קסמה לי. תפיסה זו הנחתה אותי כבר כשיצרתי את 'חדר 514' ואף העניקה לי ביטחון רב ביצירת 'בוקר טוב ילד'. עקרון ה caméra-stylo מנחה אותי גם כעת כשאני ניגש לבטא את התסריט של 'ואהבת לרעך כמוך' ולהפוך אותו לסרט. המבע הייחודי שאותו אני מבקש ליצור הוא בראש ובראשונה ריאליסטי. המטרה שלי היא ליצור דיוקן נאמן של דמויות הסרט, להיצמד אליהן קרוב ככל האפשר, לחוש אותן נושמות וחיות כשבמקביל אני מנסה לחקות את תנועת העין האמיתית שלנו, שמתרחשת ללא cut וללא שוטים חתוכים או ערוכים אלא באמצעות המצמוץ המסמל את ההקשר לתגובת המוח. על זאת ועוד כתב והאיר את עיננו בצורה נפלאה העורך האגדי וולטר מרץ'.


'ואהבת לרעך' מבקש ליצור סיפור מאוד ריאליסטי, פשוט, אפקטיבי וישיר. אין בו מקום לשוטים מסוגננים, תאורה מורכבת וקומפוזיציות מתוחכמות. אולי זאת גישת ה KISS המפורסמת (kiss it simple stupid) שאותה הבאתי כנדוניה מעולם הפרסום ומחייבת אותי לכתוב ולביים פשוט ואפקטיבי באופן המקסימלי, אולי זו המציאות הישראלית הכל כך מחוספסת וישירה או המאסטרים הגדולים שעל כתפיהם אני מנסה לעמוד ואולי כולם יחד, המבקשים ש"אכתוב" (בימוי וצילום) באופן חופשי ומשוחרר את הסרט באופן שבו הוא מתהווה בימים אלה בדמיוני ועל גבי תוכניות הצילום (שוטינג) והשרטוטים הגסים שאני עובד עליהם.


בדיאלוג ארוך ופורה מאוד, ראשון מסוגו (סוף סוף!) שאני מקיים עם המפיק מרק רוזנבאום, מתבהרת לי התמונה. המצלמה שלי תנוע, תחיה, תנשום עם הדמויות, תהיה קרובה אליהן, אינטימית ומלאת תשוקה. זהו אם כן הסגנון שדרכו מבקש הסרט 'ואהבת לרעך' להתבטא וזהו גם הסגנון שדרכו אני מבקש להתבטא כבמאי. אינטימי ומלא תשוקה.


19 views